AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR JURA OD 2009
Doradztwo w wyborze
ekspresu do kawy


tel.: 22 243 81 57


Pomoc techniczna
Serwis


tel.: 22 868 17 33

EKSPRESY JURA - MEGAKUCHNIA
Premium Partner JURA
Gwarancja obsługi na najwyższym poziomie

Dowiedz się więcej
EKSPRESY DOMOWE
EKSPRESY PROFESJONALNE
AKCESORIA JURA
SERWIS JURA
INFORMACJE
GWARANCJA
KONTAKT


A1


A1


MICRO 90


MICRO 90


A7


A9 P.E.P.

Promocja! D60


D6


E6


E60


E8 Dark


E8


E80

Nowość! S8 Silver

Nowość! S8 Chrome


J6

Model2017 Z6

Model2018 Z6

Pozostałe Wyprzedaże

Przedłuż gwarancję producenta z MegaKuchnia

Oferując Państwu przedłużenie gwarancji producenta nie jest to forma ubezpieczenia sprzętu. Naprawy będą wykonywane przez naszą firmę, a ekspres można przekazać do dowolnego salonu sprzedaży MegaKuchnia lub zamówimy kuriera po odbiór urządzenia (wymagane oryginale opakowanie).
Przedłużona gwarancja zaczyna obowiązywać natychmiast po wygaśnięciu gwarancji producenta.

REGULAMIN
Przedłużenie gwarancji producenta

1. Gwarantem jest Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, Al. Krakowska 127A, 02-180 Warszawa.
2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana Nabywcy na okres:
a) 12 lub 24 miesięcy (w zależności od wykupionej gwarancji) od daty wygaśnięcia gwarancji producenta, gdy Nabywcą jest osoba fizyczna,
b) 12 lub 24 miesięcy (w zależności od wykupionej gwarancji) od daty wygaśnięcia gwarancji producenta lub 15 000 zaparzonych kaw (w zależności co nastąpi pierwsze), gdy Nabywcą jest przedsiębiorstwo, osoba prawna lub gdy urządzenie nie jest użytkowane w warunkach domowych.
3. Przedłużona gwarancja jest usługą, która przedłuża standardową gwarancję producenta i rozpoczyna się natychmiast po jej wygaśnięciu.
4. Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują czyszczenia i konserwacji urządzenia, jak również innych czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi Nabywca powinien przeprowadzić we własnym zakresie.
5. Świadczenie gwarancyjne nie obowiązuje w przypadku powstania szkód lub wad wynikających z:
a) nieprzestrzegania instrukcji obsługi producenta w zakresie nieprawidłowego podłączenia, nieodpowiedniej obsługi, transportu, naprawy lub przebudowy wykonanej przez osoby nieposiadające autoryzacji i uprawnień niezbędnych do dokonywania zmian,
b) nieprzestrzeganie instrukcji obsługi producenta w zakresie pielęgnacji i konserwacji, w szczególności jeżeli są stosowane inne produkty niż filtr wodny JURA, tabletki do czyszczeń i usuwania kamienia JURA, które nie są zgodne z oryginalną specyfikacją,
c) eksploatacji części podlegających zużyciu (np. uszczelki, tarcze mielące, zawory itp.),
d) uszkodzenia spowodowane przez ciała obce w młynku (np. kamienie, elementy drewniane, spinacze itp.) lub zalanie młynka lub ekspresu wodą,
e) w wyniku siły wyższej, zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, zalanie, uszkodzenia mechaniczne),
f) uszkodzenie powstało podczas transportu.
6. Gwarant ma prawo odmówić naprawy urządzenia lub pobrać za nią opłatę, jeśli szkoda powstała z przyczyny wymienionych w punkcie 5 i nast.
7. Gwarancja jest ważna z dowodem zakupu i dotyczy wyłączni urządzenia wymienionego w karcie gwarancyjnej.


Potrzebujesz porady?

Zadzwoń 22 243 81 57
Chcesz złożyć zamówienie telefonicznie?

Zadzwoń 22 658 07 89
Znajdź nas na:


EKSPRESY JURA - MEGAKUCHNIA
Premium Partner JURA
Gwarancja obsługi na najwyższym poziomie

Dowiedz się więcej